Bob Dylan-seminar

Birgit Brinck, Geir Vestli og Bjørn Olav ”Botan” Rønhovde tolker Bob Dylan.  Tore Hestbråten  er oversetter /gjendikter av Dylan til norsk.  Kåseri /seminarleder:  Lorentz Moe.

Seminaret har som ambisjon å forsøke å plassere Dylan i en litterær – og musikkhistorisk sammenheng. Viktige forløpere / forbilder: Walt Whitman (1819-92) og Woody Guthrie (1912-67).

Sentrale temaer: Dylans ankomst til New York vinteren 61. Hans rolle som protestbevegelsens forbilde. Bruddet med folkemusikkmiljøet og overgangen til elektriske instrumenter og rock’n’roll i 65.

Surrealistiske tekster. Hva betyr egentlig det? Tilbaketrekning til landsbygda/ samarbeidet med The Band (”The Basement Tapes”). Fornyet vitalitet og poetisk overskudd midtveis på 70-tallet (bl.a. albumet ”Desire”).

Lørdag 8.november kl 14.00 – Finnskogtoppen, auditoriet
kr 250,-
NB! Arrangementet krever påmelding innen 17. oktober.
Kontakt Helén Evenstad på helenevenstad@gmail.com

eller mobil 95280846.

Se hele programmet