Om Litteraturfestivalen i Grue

Litteraturfestivalen i Grue startet i 2010.

Litteraturfestivalen skal:

a.1. være et undersøkende prosjekt for vår egen kultur i Solør, vedrørende litteratur og ytringsfrihet med fokus på så vel ny litteratur som litteraturens historie, samtidsposisjon og mangesidige kulturelle kraft.

2. formidle bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform for språklig og kulturelt mangfold, utdanning og kommunikasjon

3. formidle ny barne- og ungdomslitteratur gjennom å skape en arena for nytenking, mangfold og tverrfaglig samarbeid.

b. være inspirator for ungdom som ønsker å gjennomføre sin drøm om å bli forfatter

c. bidra til forestillinger for barn og voksne, forfatterbesøk i skolen, litteraturseminarer, skrivekurs, konserter og forestillinger og ut-stilling av tegninger.

d. knytte festivalen til framvisning av lokal bildende kunst og musikk.

Arrangementskomiteen består av:

 • Helén Evenstad – Festivalsjef
 • Kaia Orskaug Svaan – Sekretær
 • Nils Vanebo – Kasserer
 • Linn Stensbøl – Styremedlem
 • Svein Moen – Styremedlem
 • Terje Andresen – Arrangementer

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til helen.evenstad@gruelitteraturfestival.com

Du finner oss også på Facebook

Sponsorer:

 • Grue Sparebank
 • Grue kommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Sparebankstiftelsen
 • Den Kulturelle Skolesekken

Samarbeidspartnere:

 • Skaslien Gjestgiveri
 • Grue folkebibliotek
 • Grue barne- og ungdomsskole
 • Bibliotekets venner
 • Midt i gata
 • Tjura Café
 • Skriveglede 1212