Om foredragsholderne

Tore Hestbråten

er pensjonert lærer med erfaring fra både grunnskole og videregående. De siste 18 årene arbeidet han på Knut Hamsun videregående skole (før 2003 Hamarøy vgs) på Hamarøy i Nordland. Navnet på skolen er valgt ut fra det faktum at den store forfatteren levde mesteparten av barndoms- og ungdomstida si på Hamarøy. Tore Hestbråten har i så måte bidratt til at skolen har gjort seg fortjent til navnet. Siden han underviste i norsk, måtte han naturligvis alltid innom Hamsun, men ut over det engasjerte han seg også i arbeidet med litteraturfestivalen «Hamsun-dagene», blant annet med å dramatisere flere av Hamsuns verker og få dem satt opp under festivalen.
Etter at Tore pensjonerte seg som lærer, flyttet han tilbake til barndomshjemmet sitt ved Skasen i Grue, og fortsatte sitt litterære virke, men nå først og fremst som forfatter av en serie bøker under paraplyen «Solørdekt på dialekt». Men han har også gitt ut flere andre bøker tidligere. I foredraget under Hamsun-dagen på Kirkenær vil han ta utgangspunkt i sitt møte med Hamsun på Hamarøy.

Odd H. Vanebo

var nok fra fødselen bestemt for å bli opptatt av Knut Hamsun, all den tid han er født på samme dag som forfatteren. Forfatter er han selv også, fagbokforfatter, med et tjuetalls utgivelser bak seg, blant annet en del biografier. I likhet med Hamsun har han holdt på med skriving mesteparten av sitt yrkesliv, først som journalist i flere aviser, blant annet VG, og som sjefredaktør i Bjarne H. Reenskaug Forlagsaksjeselskap på Kirkenær. Det ble kjøpt opp av Schibsted, men etter to år overtok Vanebo selskapet selv under navnet Vanebo Fagpresse AS. Vanebo utviklet det til et av de ledende fagtidsskriftforlagene i Norge. Like før tusenårsskiftet overlot han forlaget til sin sønn, og det ble omdøpt til Ask media AS, mens han selv opprettet et eget enmannsforlag.

Odd H. Vanebo har gjort en betydelig kulturell innsats for sin gamle hjemkommune Verran i (Nord-) Trøndelag, noe som var hovedårsaken til at han i 2008 mottok Kongens fortjenstmedalje i gull. Årsaken til at Litteraturfestivalen i Grue har utfordret ham til å holde foredrag om sitt forhold til Hamsun, er først og fremst fordi vi vet at han er en ekte amatør (i grunnbetydningen en som elsker) når det gjelder lesing av Hamsun. Bortsett fra dem som forsker på Hamsun, mener vi han kan være blant de i Norge med flest gjennomlesninger av Hamsuns verker. Vanebo vil gi oss en pasjonert lesers innblikk i Hamsun-universet.

Nils M. Knutsen

er professor emeritus (dvs. pensjonist, men med tillatelse til å fortsette å virke innenfor sitt fagområde). Han er kanskje den aller fremste Hamsun-kjenner vi har. Han har skrevet flere bøker om ulike Hamsun-tema, og han har vært brukt som konsulent på de fleste filmer og TV-serier som er basert på verker av Hamsun. Han ble utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i 2014 for sin forskning og formidling av nordnorsk litteratur, spesielt Hamsun og Petter Dass.

Nils Magne Knutsen var med å starte opp Hamsun-dagene på Hamarøy i 1982 og var faglig leder for alle litteraturseminarene her helt fram til år 2000. I tillegg var han formann i Hamsun-selskapet (Norges største litterære forening) fra stiftelsen i 1988 og i hele tolv år framover.

I 2006 ga Nils Magne Knutsen ut boka «Den lange veien hjem», en bok som ettertrykkelig befestet forholdet og den særdeles viktige tilknytningen mellom Knut Hamsun og Nord Norge generelt og Hamarøy spesielt. Han har i tillegg formidlet Hamsun i en rekke utgivelser, foredrag i inn- og utland, forelesninger, radio- og TV-programmer og deltatt i den offentlige debatten om Hamsun. For Utenriksdepartementet har han laget både utstillinger og konferanser. For Litteraturfestivalen i Grue vil han legge hovedvekt på hva Nord-Norge har betydd for Hamsuns forfatterskap.