«ORDKUNST underveis» – fagdager i skapende skriving

17. – 18. november 2016 under Litteraturfestivalen i Grue

Påmeldingsfrist 1. november.  Påmelding HER

Tekst om arrangementet fra Norsk kulturskoleråd:

Norsk kulturskoleråd har i disse dager fullført rammeplanen «Mangfold og fordypning», og med den en utmerket fagplan for skapende skriving. I dagens kulturskoler er det ikke veldig mange som har dette som tilbud. Med det er vi nå i startfasen for å få flere kulturskoler til å tilby faget, enten i form av et fast tilbud, eller i samarbeid med en ekstern part på prosjektbasis.

Fagplanen for skapende skriving er tildelt like store ressurser som de andre kunstartene – og er tiltenkt en plass på lik linje med de andre fagene i en fremtidig kulturskole. Selv om det er et stykke vei å gå før vi er der, ønsker vi nå å bygge stein for stein.

Det er viktig å tenke at skapende skriving må utvikles i rommet mellom norskundervisningen i skolen og en profesjonalisert forfatterrettet undervisning/kursing. Faget dreier seg ikke om grammatikk eller rød penn, men å bygge mennesket.

For å bygge kunnskap, interesse og utvikling om faget skapende skriving, arrangeres fagdagene «ORDKUNST underveis» 17. – 18. november 2016 i forbindelse med Litteraturfestivalen i Grue, Hedmark.

Alle ordinteresserte inviteres til to dager i ordkunstens ånd – de som jobber innen skapende skriving, formidling, litteraturarv, skole, kort sagt alle som er opptatt av ord.


 

Agenda for samlingen:

«Hvordan kan kulturskolen og fagmiljøet samarbeide for å få flere ord av barn og unge?»

Program:

Torsdag 17. november 2016 – Skaslien Gjestgiveri, Grue
Kl. 12.00 – 16.00

Kl. 12.00 :
Lunsj, kaffe, bli kjent

Kl 12.30:
ORDKUNST underveis – en introduksjon av pilotprosjektet
Fagplanen for Ordkunst / Skapende skriving
Arbeidsformer og organisering

Kl. 14.00:
«Hvordan kan kulturskolen og fagmiljøet samarbeide for å få flere ord av barn og unge?»
Samarbeidspartnere – idémyldring «Hva kan man finne på sammen?»

Kl. 15.00 – 16.00
Eksempler på gode prosjekter som er gjennomført;
·    Oppegård kulturskole ved Siw Cathrine Christiansen
·    Tynset kulturskole; ORD OG BILDE ved Inger Helene Høyen Hodøl

Fredag 18. november – Skaslien Gjestgiveri, Grue
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 09.00
Widar Aspeli har i forkant av samlingen hatt skrivekurs med 9. trinn ved Grue ungdomsskole.
• Elevene presenterer et utvalg tekster fra dette kurset.

09.15 – 12.00 Skrivekurs m/Widar Aspeli
Et praktisk skrivekurs for voksne

Kl. 12.00 – 13.00
Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00
• Faglig dialog m.m. om organiseringsmåter m.m.
• Hvordan kan man starte et tilbud innen skapende skriving?
•      Hvilke «gode venner» kan kontaktes? Nettverksbygging
Hvor går veien videre?

Påmeldingsfrist 1. november.  Påmelding HER

Les mer om Skaslien Gjestgiveri her