Petter Dass i ord og toner

Søndag 15. november 2020 klokken 15:00 i Grue Finnskog kirke

På 1600-tallet, i det ganske fattigslige Norge både litterært og økonomisk, sto det på Helgelands-kysten fram en usedvanlig fargeklatt som het Petter Dass. Bare 6 år gammel mistet han sin far, men den ressurssterke familien hjalp gutten fram til utdannelse som prest. Han ble aldri anerkjent som noen dikter i det daværende litterære miljøet i Danmark-Norge. Likevel skrev han hele livet, for det aller meste på rim (til og med private brev og forretningsbrev). Selv om svært lite kom på trykk mens han levde, har han etterlatt seg en samling vers som kunne blitt til om lag 35 diktsamlinger.

I løpet av 1700-tallet ble Petter Dass en av de mest leste forfatterne i Norden, trolig fordi han fornyet den kristne forkynnelsen med sine treffende sanger og sin folkelige humor. Dette vil Litteraturfestivalen i Grue trekke fram ved å invitere til «Petter Dass i ord og toner» i Grue Finnskog kirke søndag 15. september kl. 15.00. Foredragsholder er professor emeritus Nils Magne Knutsen, som også deltok på Litteraturfestivalens Hamsun-opplegg i fjor. Hans foredrag vil få musikalsk støtte fra Grue Finnskog Sangkor og sangsolist Eva Vermundsberget som vil framføre noen av dikterprestens vakre sanger.

Inngang 250kr, betales kontant eller med Vipps.