Skoleprogram 2018

1.-4 .trinn vil få en oppleve Vilde Bjerke.

Elevene ved Grue barne- og ungdomsskole har eget program under festivalen, og i år står dette på timeplanen:

1.-4. trinn vil få en forestilling med Vilde Bjerke: For moro skyld – fortellerteater om «Petter & Petra».
5. og 6. trinn får se VR-utsilling om Hans Børlis diktning.
7. og 8. trinn får Vilde Bjerkes foredrag om sin far André Bjerke og hans diktning.
9. trinn får høre om Bjørnar Sømoens diktning med halsbandet og Sven R. Gjems.
10. trinn får høre Vilde Bjerke i samtale med festivalsjefen på åpningsdagen.

Lagre