Program for skriveseminar 1 -3 november

Kursledere er Gerd Rotmo og Kristin Eline Haugen fra Skriveglede 1212.
Seminaret går fra fredag kl 17.00 til søndag kl. 13.30 og tar for seg diktskriving
*Du behøver ikke ha skrevet dikt før for å delta!!

Fredag: kl 17.00 Presentasjon av kursledere, deltakere og program
17.30 Om diktekunsten; Teori
18.00 Skriveøvelse med utgangspunkt i et dikt av Rolf Jakobsen. Frivillig opplesning med tilbakemelding (kun kort, positiv respons)

18.45 «Vestför skratt og østfor gråt» med Bengt Berg og Øyvind Roos
I Grue rådhus, vestibylen

***

Lørdag Kl:10.00 Refleksjoner fra gruppa rundt dag 1
10.45 Om ulike typer poesi, ulike bruksområder
11.15 Nærvær; Å være i nuet, få kontakt med sitt indre
11.30 Skriveøvelse, frivillig opplesning med tilbakemeldinger fra gruppa
12.00 Teori. Om fortelleren, og om hva leseren kan lese bak ordene, mellom linjene
12.45 LUNSJ
13.30 Sanseøvelse, loggskriving, frivillig opplesning med tilbakemelding
15.00 Teori om musikalitet, rim og rytme.
15.45 Skriveøvelse og avslutning.

***

Søndag kl: 10.00 Ta fram et dikt fra i går (eller fra tidligere), bearbeiding av dikt
12.00 LUNSJ, deretter: Skriveøvelse, frivillig opplesning og tilbakemelding
Kl: 13.30 Avslutning med evaluering

DET ER LAGT INN KAFFEPAUSER. ENKEL LUNSJSERVERING LØRDAG OG SØNDAG, alt er inkludert i prisen.

KURSPRIS: To av dagene: Kr 500,- Alle tre dagene kr. 750,-
Påmelding: gerd.rotmo@outlook.com

TIL KONTONUMMER 18226246904 Skriv Skriveseminar Litteraturfestival. Betalingsfrist 28. oktober

Velkommen!